Flor hakkında daha bilimsel konuşmak gerekirse….

Flor’un yararları nelerdir?

Çürüklerin önlenmesi ve kontrolü için Flor (F‾) kullanımının hem güvenli, hem de oldukça etkili olduğu bildirilmiştir (AAPD,2014). Flor, çürük başlamasını önlemek için, çürüklere karşı savunmanın ilk hattıdır (Carey, 2014). Flor uygun şekilde kullanıldığında, hem diş çürüklerinin önlenmesinde hem de diş çürüklerini kontrol etmede oldukça güvenli ve etkili bir yöntemdir (Horowitz, 1990; AAPD,2014). ABD ve diğer ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde, diş çürüklerinin şiddetindeki düşüşte F‾’un kullanım yaygınlığı önemli bir faktör olmuştur (AAPD, 2014).

 

Topikal florid uygulamalarının amacı, diş sert dokusunun çürük ilerleyişini geciktirmek, durdurmak veya tersine döndürmektir (Petersson, 1993). Florun dişler üzerindeki sistemik etkinliği dişlerin sürmesi ile sona ermektedir, bundan sonra F’un sadece topikal etkisi olmaktadır. Bu nedenle koruyucu tedavi amacıyla günümüzde yaygın bir şekilde topikal F ajanları kullanılmaktadır (Wefel ve Harless, 1981; Gaffar ve ark., 1997; Atalayın ve ark., 2009).

flor

Flor kimlere uygulanmalıdır?

Topikal F‾ uygulamaları başlangıç çürük lezyonu olan, ortodontik tedavi gören, genellikle dişin gingival 1/3 bölümünde demineralize beyaz alanlar gelişmiş olan, çürük aktivitesi yüksek kişilerde, erken çocukluk çağı çürüklerinde, kök çürüklerinde ve uzun süreli ilaç tedavisine bağlı gelişen kserostomia durumlarında endikedir (Beltrán-Aguilar ve ark., 2000; Clarkson ve Mc Loughlin, 2000; Civelek ve ark., 2004).

flor

Flor nasıl uygulanır?

Topikal F‾ uygulamaları amacıyla kullanılan ajanlar bireysel ve profesyonel (diş hekimi tarafından) uygulamalar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bireysel uygulamalar; diş macunu, gargara, diş ipi, kürdan, sakız gibi düşük konsantrasyonlarda F‾ içeren ajanlar olarak geliştirilmiştir. Tüm bu ajanlar günlük kullanım için uygundur. Profesyonel uygulamalar ise; solüsyon, jel, cila ve yavaş salım sistemleri gibi geliştirilmiştir. Bu ajanlar yüksek dozda F‾ içermektedir ve yalnızca diş hekimleri tarafından bireyin çürük aktivite düzeyine göre 3, 6, 12 ayda bir uygulanmaktadır (Tenuta ve ark., 2009). Amerika Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi 2014 yılında çocuklar için kullanılması gereken flor dozlarını bildirmiştir.

 

Flor zararlı mıdır?

Flor özellikle çocuklarda diş minesini güçlendirerek dişleri çürümelere karşı koruyan önemli bir mineral olduğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başta olmak üzere ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) gibi dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları tarafından bildirilmektedir. Ayrıca Dünya sağlık örgütü florürün Afrika, Asya ve Avrupa’da su ve süte ilave edilmesi konusunda projeler  Dünya Sağlık Örgütü Global Ağız-Diş Sağlığı Programı çerçevesinde Afrika, Asya ve Avrupa’da florürün diş macunları, su, süt ve tuzda takviye edilmesi konusunda projeler yürütmektedir. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda florürün yeterli miktarlarda alınması gerektiği, aksi taktirde sağlığı olumsuz etkilediğine dikkat çekilmektedir. Florür kullanımının diş hekimi tarafından yeterli miktarda  belirli aralıklarla kullanılması oldukça güvenli bir uygulamadır.

Ancak, Flor kullanımının yaygınlaşması ile florozis riski de önemli bir sorun haline gelmiştir (Cochrane ve ark., 2008; Srinivasan ve ark., 2010). Topikal ajanların dikkatsiz ve fazla kullanımı da dental florozis riskini arttırmaktadır (Carlos, 1987). Florozis flor zehirlenmesi, dişlerde gelişim döneminde fazla flor alınması ile karakterize olan renkleşmeler ve hipoplazi anlamına gelmektedir.

flor