Fissür Örtücüler

Dişler pek çok farklı nedene bağlı olarak çürümektedir. Diş çürükleri her yaşta büyük sıkıntı oluşturur. Çürümeye en meyilli dişler arasında azı dişleri yer almaktadır. Azı dişlerinin üzerinde geniş ve girintili bir yüzey olmasından dolayı tüketilen yemeklerden kalan birikintiler, zamanla buralarda bakteri oluşturarak diş çürümesine neden olmaktadır. Azı dişlerinin üst kısmında yer alan bu girintili çıkıntılı bölümlere fissür denilmektedir. Gerçekleştirilen fissür sealant gibi belli kaplama işlemleri sayesinde, özellikle çocuklarda azı dişlerinin çürümesi engellenebilmektedir.

Fissür Örtücü Nedir?

Özellikle çocukların azı dişlerinin erken dönemde çürümesini engellemek amacıyla dişlerin girintili çıkıntılı yüzeyine yapılan kaplama işlemine fissür örtücü sealant denilmektedir. İşlem yetişkinlere de uygulanabilmektedir. Fakat daha çok çocuklarda uygulaması yapılmaktadır. İşlem diş aşısı olarak da bilinmektedir. Bazen diş ojesi ve koruyucusu olarak da adlandırılmaktadır. Fırçalama işlemi sık bir şekilde yapılsa da dişlerin üzerinde bulunan oluklardaki bakteriler her zaman tam anlamıyla temizlenmemektedir. Bu durum zamanla çocuklarda diş çürükleri ‘ne yol açmaktadır. Diş üzerine uygulanan fissür örtücüler sayesinde bakterilerin dişe zarar vermesine engel olunmaktadır.

Fissür Örtücü Nasıl Uygulanır?

Uygulaması yapılan fissür örtücü sealant işlemi kısa sürede tamamlanmaktadır. Dişler öncelikle özel malzemeler kullanılarak temizlenmektedir. Yapılan temizlik işlemi sonrasında fissür örtücü malzeme hazırlanmaktadır. Hazırlanan malzeme beyaz veya şeffaf renktedir. Sıvı formunda olacak şekilde ayarlanarak uygulanmaktadır. Uygulama yapılacak dişlerin üzerine tek tek ve özenle sürülmektedir. Bu işlem bittikten sonra sürülen fissür örtücü malzemenin üstüne ışık tutularak sertleşmesi sağlanmaktadır.

Tüm bu işlemlerden sonra uygulama sona ermektedir. Basit bir şekilde uygulanan bu işlem sayesinde çocukların dişlerinin uzun süre çürümesi engellenmektedir. Uygulamanın yapılmasından sonra ilk 1 saat hiçbir şeyin yenilip içilmemesi gerekmektedir. Sonrasındaki 24 saatte ise süt ve süt ürünlerinin tüketiminden kaçınmak faydalı olmaktadır.

Uygulamanın Yapılacağı Dişler ve Yaş Aralığı

Fissür örtücü sealant çoğunlukla çocuklarda uygulansa da yetişkinlerde de uygulaması yapılmaktadır. Uygulama yetişkinlerde çürüme meydana gelmemiş ama ileriki zamanlarda çürüme oluşabilecek dişlerde uygulanmaktadır. Özellikle yetişkinlerde çürüme riski olan bütün dişlere fissür örtücü uygulaması yapılabilmektedir. Çocuklarda ise uygulama genellikle kalıcı dişlerin çıkmasından sonra yapılmaktadır.

Kalıcı olan ilk azı dişleri 5 ile 7 yaşlarında ikinci azı dişleri ise 11 ile 14 yaşları arasında çıkmaktadır. Bu yaş aralıklarında uygulama kolaylıkla yapılabilmektedir Ayrıca bazı çocuklarda yüksek oranda diş çürüme riski görüldüğünden süt dişlerinin çıkmasından sonra da uygulama yapılabilmektedir. Fakat bu durum diş çürümesi konusunda risk taşıyan çocuklara yapılmaktadır.